Skip to Content
no

Ikke produserbare hydrokarboner i Uranus

mars 22, 2006, 07:00 CET

Statoil har avsluttet leteboringen i Uranus-prospektet i Barentshavet. Boringen har ikke påvist produserbare hydrokarboner.

Uranus ligger i Nordkappbassenget 25 kilometer fra et mindre olje- og gassfunn kalt Pandora, som ble oppdaget i 2001. Reservoarbergarten som ble påtruffet i Pandora, er ikke påvist med letebrønnen i Uranus.

– Vi antar likevel at reservoarbergarten er utviklet på Uranus og på andre strukturer i bassenget, sier Ørjan Birkeland, Statoils letesjef i Barentshavet.

– Det er en stor utfordring å få til en korrekt seismisk avbildning av undergrunnen i dette geologisk kompliserte området. Vi vil nå bruke informasjonen fra brønnen til å vurdere potensialet i området, sier Birkeland.

Letebrønn 7227/11-1 i utvinningstillatelse 202 ble boret med riggen Eirik Raude. Prospektet er lokalisert om lag 125 kilometer nord-nordøst for Nordkapp.

Riggen skal flyttes til Norskehavet for å bore en letebrønn på det Statoil-opererte Edvarda-prospektet.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 202 er Statoil med 70 prosent og Hydro med 30 prosent.