Borestart på Morvin

mars 23, 2006, 23:00 CET

Riggen West Alpha har på oppdrag for operatøren Statoil startet boringen av en avgrensingsbrønn på Morvin-strukturen i Norskehavet.

Boreoperasjonen, som tok til 24. mars, er ventet å ta vel fire måneder.

Ifølge Kjell Martin Edin, som er seniorgeolog i Halten/Nordland-området og prosjektleder for brønn 6506/11-8, er Morvin et oljefunn på Haltenterrassen.

Morvin ligger i utvinningstillatelse 134b, rundt 10 kilometer fra det Statoil-opererte Kristin-feltet. I likhet med Kristin er Morvin utfordrende på grunn av høyt trykk og høy temperatur i reservoaret.

I 2001 boret Statoil en letebrønn på Morvin, og fant lett olje. Funnbrønnen ble boret i toppen av strukturen. Hensikten med den nye brønnen er å avgrense størrelsen på funnet og avklare om det er nok ressurser i Morvin til at det kan bygges ut.

– Dersom det blir påvist olje i brønnen, vil Morvin sannsynligvis bli en undervannsutbygging faset inn mot Kristin eller Åsgard, kommenterer Edin.

Brønnen skal etter planen bores til et dyp på om lag 4800 meter under havflaten. Vanndypet i området er 380 meter.

Statoil har en andel på 50 prosent i utvinningstillatelse 134b. De øvrige rettighetshaverne er Eni (30), Hydro (14) og Total (6).