Skip to content

Ny seismikkteknologi for økt oljeproduksjon

mars 23, 2006, 07:00 CET

Hydro investerer i en seismikkteknologi som kan bidra til å øke utvinningsgraden i oljefelt.

Ved å plassere teknologien permanent på havbunnen, kan oljeselskapene hele tiden følge med på hvordan oljen beveger seg i reservoaret under produksjon. Dermed blir boringen mer presis og man vil få mer olje opp av feltene. 

Den nye seismikkteknologien er under utvikling av det engelske selskapet Stingray Geophysical.

– Stingray Geophysical har som mål å være det første selskapet som tilbyr kommersielle løsninger til en tilfredsstillende kostnad og med en tilfredsstillende levetid. Dette vil åpne opp for økt bruk av permanent seismikkteknologi og representerer en interessant kommersiell mulighet for Stingray,  sier Arne Frøiland, investeringsdirektør i Hydro Technology Ventures.

Til nå har bruken av permanent seismikk for å overvåke oljereservoarene, vært begrenset fordi  systemene ikke har hatt tilfredsstillende levetid og fordi de har vært for kostbare.

Hydro Technology Ventures har investert 18 millioner kroner i Stingray Geophysical. Andre investorer er Energy Ventures og Chevron Texaco Ventures.

Hydros Venture-satsing på å utvikle ny energiteknologi utgjør til sammen 750 millioner kroner. Hensikten er å bidra til at Hydro beholder sin ledende teknologiposisjon innenfor olje, gass og nye energiformer.

Samtidig bruker Hydro om lag 500 millioner kroner i året på olje- og energirelatert forskning.