Vil samarbeide om industri i nord

mars 27, 2006, 23:00 CEST

– Statoil ønsker å bygge en felles industriell vekstplattform i nordområdene. Dette sa Statoils konsernsjef Helge Lund da han møtte den Russlands statsminister Mikhail Fradkov i dag, 28. mars.

Møtet fant sted på ilandføringsanlegget for Ormen Lange-gassen på Aukra i Møre og Romsdal.

Statoil ønsker at Russland og Norge står sammen om å realisere potensialet for olje- og gassvirksomhet i Barents-regionen.

– Vår felles kunnskap og erfaring vil være avgjørende for å takle utfordringene i tøffe, arktiske havområder, kommenterte Lund.

Norge og norske selskaper har teknologisk spisskompetanse og industrierfaring som kan bidra til en forsvarlig, effektiv og lønnsom realisering av ressursene i Barentshavet.

– Gjennom utbyggingen av Snøhvit-feltet nordvest av Hammerfest skaffer Statoil seg erfaring innenfor leting og produksjon i arktiske farvann, sa Lund.

Statoil har allerede inngått industrirettede samarbeidsavtaler med de russiske fylkene Murmansk og Arkhangelsk.

Ormen Lange-besøket var en del av programmet for statsminister Fradkovs offisielle besøk til Norge.