Fant olje og gass på Gudrun

mars 27, 2006, 08:15 CEST

Operatøren Statoil har påvist olje og gass på Gudrun-strukturen i Sleipner-området i Nordsjøen.

Resultatet fra avgrensningsbrønn 15/3-8 bekrefter Statoils anslag om at Gudrun-strukturen inneholder minst 150 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Det er tidligere påvist olje, gass og kondensat i strukturen. Avgrensningsbrønnen ble boret for å avdekke om det er nok hydrokarboner i Gudrun til at strukturen kan bygges ut.

– Datainnsamlingen fra brønnen bekrefter at Gudrun-funnet er betydelig. Statoil ser nå på ulike alternativer for utbygging, sier Lars Jan Jaarvik, letesjef i Troll-Sleipner.

Gudrun kan bygges ut med plattform- eller havbunnsløsning. Produksjonen kan overføres til en norsk eller britisk installasjon for videre prosessering og eksport. Dette vil bli avklart seinere i forbindelse med utbyggingsplanene.

Gudrun-strukturen ligger i utvinningstillatelse 025 rundt 40 kilometer nord for Sleipner-området og 13 kilometer øst for grenselinjen mellom norsk og britisk sokkel.

Brønnen ble boret med riggen Transocean Leader på 109 meter havdyp til en total dybde på 4570 meter under havoverflaten. Den ble avsluttet i bergarter av sein jura alder. Brønnen blir permanent plugget.

Det ble påvist olje og gass i sandsteiner av sein jura alder, og Statoil har gjennomført to vellykkede produksjonstester. I begge testene var maksimum produksjonsrate på mellom 6000 og 7000 fat oljeekvivalenter (1000-1200 kubikkmeter) per dag gjennom en 3/4 tommers dyseåpning.

Transocean Leader skal nå bore produksjonsbrønner på Skinfaks- og Rimfaks-feltene i Nordsjøen.

Statoil har en andel på 46,8 prosent i utvinningstillatelse 025. De øvrige rettighetshaverne er Marathon (28,2), Gaz de France (12,5) og BP (12,5).