Russlands statsminister besøker Ormen Lange-anlegget på Aukra

mars 27, 2006, 08:30 CEST
rolle når Russlands statsminister Mikhail Fradkov tirsdag kommer til Norge på offisielt besøk.

Den russiske statsministeren er invitert av sin norske kollega Jens Stoltenberg, som er vert under besøket. Straks etter ankomsten til Gardermoen tirsdag morgen går turen videre til Aukra i Møre og Romsdal, der Hydro bygger prosesseringsanlegget for Ormen Lange-gassen. I Aukra vil statsminister Fradkov og den russiske delegasjonen møte Hydros generaldirektør Eivind Reiten og Statoils konsernsjef Helge Lund, foruten blant andre konserndirektør Tore Torvund i Olje & Energi i Hydro og lederen for Hydros Shtokman-prosjekt, direktør Bengt Lie Hansen.

Både Hydro og Statoil ønsker oppdrag i forbindelse med utbyggingen av det store offshorefeltet Shtokman i den russiske delen av Barentshavet, og begge selskaper er med på den russiske operatøren Gazproms såkalte "shortlist" over utvalgte, mulige deltakere i gassfeltet.

I sitt prosjektarbeid for Shtokman har Hydro lagt vekt på selskapets lange erfaring med å håndtere store utbyggingsprosjekter til lands og til vanns – og ikke minst den unike teknologi og kompetanse som ligger bak utbyggingen av Ormen Lange. Hydro mener at Ormen Lange-konseptet med undervannsinstallasjoner kan anvendes også på Shtokman. Og det er utvilsomt bakgrunnen for den russiske interessen for å besøke stedet der Ormen Lange-gassen vil bli ført i land og prosessert før den blir transportert videre i verdens lengste undervannsledning over Nordsjøen til England. Når Ormen Lange kommer i produksjon neste år, vil feltet kunne dekke en femtedel av Storbritannias gassbehov i lang tid framover.

I forbindelse med det russiske besøket vil også guvernør Yury Evdokimov i fylkesadministrasjonen for Murmansk Oblast avlegge besøk i Hydros kontorkompleks på Sandsli i Bergen. Sandsli er selskapets driftssenter for offshorevirksomheten og har i tillegg en utstrakt virksomhet innenfor petroleumsforskning. Hydro etablerte tidligere i år eget representasjonskontor i Murmansk og har satt i gang sentre i Murmansk og Arkhangelsk for utvikling av russisk leverandørindustri til offshorevirksomheten. På Sandsli vil Evdokimov besøke Forskningssenteret og få innsikt i Hydros oljerelaterte forskning, deriblant den tredimensjonale "Cave-en" der seismiske data blir analysert for å finne olje- og gassreservoarer og optimale brønnbaner.

Mange tiår med nære russiske relasjoner

Russlands statsminister Mikhail Fradkov er ikke den første russiske statslederen som besøker Hydro og selskapets virksomheter i Norge. Hydro har gjennom mange tiår hatt nære forbindelser til Russland og har gode tradisjoner for å motta viktige og sentrale personer fra det store nabolandet i øst.

Det følger som en naturlig konsekvens blant annet av de mange aktivitetene til forretningsområdet Olje & Energi i Russland, gjennom eierandeler i olje- og gassfelt, teknisk samarbeid over landegrensene og egne Hydro-kontorer både i Murmansk og Moskva. Innenfor Hydros andre store forretningsområde, Aluminium, omfatter forbindelsene både kjøp og salg av metallprodukter og samarbeid på teknologisiden. Eksempelvis har Hydro og aluminiumselskapet Rusal samarbeidet om et nytt støperi i Sayanogorsk i Sibir. Med utgangspunkt i Hydros støperikompetanse øker anlegget sin produksjon av pressbolt av høy kvalitet.

Khrustsjov, Gromyko og Rysjkov

Gjennom mange tiår – før Hydros landbrukvirksomhet ble skilt ut i det selvstendige selskapet Yara International – kjøpte Hydro råstoffer til gjødselproduksjonen fra Russland; apatitt, fosfat, kalsium og ammoniakk. Blant dem som jobbet i gjødeselproduksjonen på selskapets største arbeidsplass i 1964 – Herøya i Porsgrunn – er det mange som fremdeles minnes et høyst usedvanlig og fargerikt besøk. Ikke bare kom Norges mangeårige statsminister Einar Gerhardsen på visitt, men også Sovjetunionens utenriksminister Andrej Gromyko og regjeringssjefen selv, Nikita Khrustsjov.

Khrustsjov er nok den som vil bli husket lengst. Hans opptreden var ganske impulsiv, og han marsjerte gjerne rett ut blant tilskuerne for å håndhilse på folk. Det gjorde ham ytterst populær, men brakte tilsynelatende sikkerhetsfolkene til fortvilelse.

I 1993 var daværende statsminister Gro Harlem Brundtland vertskap under norgesbesøket til Russlands statsminister Nikolaj Rysjkov. Han besøkte både Hydros aluminiumverk på Karmøy og det Hydro-opererte Oseberg-feltet i Nordsjøen. Det var for øvrig under dette besøket at Rysjkov gjorde oppmerksom på at han var den eneste toppleder fra Kreml som hadde sett en norsk oljeplattform. Og han la til:

– Jeg er overbevist om at vi russere ikke får opp en kubikkmeter gass fra verdens største gassfelt Shtockmanovskoje i Barentshavet før vi får til en oppkopling mot norsk industrikompetanse og internasjonal investeringskapital.