Skip to content
no

Reiten: "Norge og Russland er naturlige samarbeidspartnere"

mars 28, 2006, 10:30 CEST
generaldirektør Eivind Reiten i sin presentasjon tirsdag under besøket til Russlands statsminister Mikhail Fradkov og Norges statsminister Jens Stoltenberg i Hydros "storstue" på Aukra, på landanlegget for gassfeltet Ormen Lange.

– Det neste store kapittelet i dette samarbeidet er utviklingen av de arktiske områdene, en region som vil spille en nøkkelrolle i Europas og verdens energiforsyning, sa Reiten. Han understreket at president Vladimir Putins bekreftelse av at Norge er en strategisk partner for Russland i dette arbeidet er en stor anerkjennelse av norsk olje- og gassteknologi og samarbeidsmodell.

– Det er en anerkjennelse vi setter umåtelig stor pris på. Vi har lagt presidentens uttalelser til grunn for vår videre aktivitet i disse områdene. Vi opplever statsministerbesøket her i dag å være et nytt og viktig skritt i dette partnerskapet, sa Reiten.

Samarbeid gjennom 50 år

I sitt innlegg under det russiske statsministerbesøket på Aukra la Reiten vekt på Hydros mangeårige samarbeid med Russland.

– Hydro har samarbeidet i Russland i 50 år. I tider har Hydros handel med Russland vært større enn den bilaterale handelen mellom Norge og Russland. På Kharyaga-feltet i Nents Okrug har vi drevet oljeproduksjon siden 1999, og vi har også betydelig industriell erfaring fra mange deler av landet. I 17 år har Hydro samarbeidet med russiske myndigheter og selskaper om utbygging av Shtokman-feltet. Det har vært et godt samarbeid, først og fremst basert på teknologi. Vi er glad for at vi fortsetter dette samarbeidet, og at Hydro er valgt av Gazflot til å delta i boringen av den neste brønnen på Shtokman i sommer. Vi var med på brønn fire og forbereder nå brønn sju fra vårt nye kontor i Murmansk. Dette er enda et viktig skritt i utviklingen av feltet.

Førsteklasses prosjektgjennomføring

Reiten gikk gjennom Hydros utbygging av det store gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet og viste til at framdriften er i henhold til plan og til avtalt pris.

– Se dere rundt, det er dette vi tar med oss når vi nå vender blikket mot de arktiske strøk i Russland, sa han.

– For oss er førsteklasses prosjektgjennomføring en viktig suksessfaktor og en kompetanse vi tar med oss inn i våre samarbeidsprosjekter. Når vi som industriselskap går i gang med store prosjekter, gjør vi det sammen med de samfunn vi er en del av. Nasjonalt og regionalt innhold er viktig. På Ormen Lange er mesteparten av leveransene fra norske leverandører. Det er også årsaken til at vi allerede i flere år har arbeidet med russiske selskaper og institutter for å forberede dem på å ta en aktiv rolle i utviklingen av olje- og gassvirksomheten i nordområdene. De første selskapene har allerede fått oppgaver også på norsk sokkel, påpekte Reiten.

Han viste også til at Hydro senere denne uken vil ha samtaler med med blant andre guvernør Yury Evdokimov i fylkesadministrasjonen for Murmansk Oblast om mulighetene for et aluminiumverk i Murmansk basert på gass fra Barentshavet.

  • Eivind Reitens presentasjon under det russiske statsministerbesøket på Aukra kan leses i sin helhet ved å klikke på lenkene under. Tekstversjonen finnes på norsk, engelsk og russisk. PDF-filen med slides er tospråklig på norsk og russisk.