Skip to content

Stø kurs Mot Nord

mars 29, 2006, 14:00 CEST

Barentshavet kan bli Europas neste ledende olje- og gassprovins til havs innen 2020, sa Helge Lund i sitt foredrag på Mot Nord-konferansen i Bodø i dag, 29. mars.

Statoils konsernsjef var på konferansen for å presentere selskapets perspektiver for petroleumsvirksomhet i Nord-Norge. Til stede på Mot Nord-konferansen, som arrangeres av Arbeiderpartiet i Finnmark, Nordland og Troms, var blant andre utenriksminister Jonas Gahr Støre.

I foredraget understreket Helge Lund at han i tillegg til Barentshavet anser kysten utenfor Nordland blant de mest interessante leteområdene på norsk sokkel:

– I Norskehavet og i de sørlige områdene utenfor Nordland har Statoil allerede virksomhet, og med Snøhvit er vi i gang med utviklingen av Barentshavet. Men vi er klare til å komme i gang også i de nordlige områdene utenfor Nordland.

Lund sa videre at den interessen Statoil, og andre, viser for nordområdene først og fremst handler om det antatte ressursgrunnlaget – men satsingen gir også en unik mulighet til å utvikle en ny og stabil olje- og gassprovins.

I tillegg får Statoil muligheten til å videreutvikle teknologi og kompetanse bygget i norsk industri gjennom 40 år, gjerne i internasjonalt samspill.

– Barentshavet kan bli en smeltedigel for nyskaping og samarbeid på tvers av nasjoner, næringer og industri, poengterte Lund, som minnet om at sikker og effektiv drift er en forutsetning for Statoils evne til langsiktig verdiskaping:

– Ingen må være i tvil om at vi jobber intenst for å unngå hendelser som kan være til skade for mennesker og miljø.

Diskusjonen om petroleumsvirksomhet i nord må ta utgangspunkt i de store perspektivene og mulighetene, mener Lund:

– Mens norsk petroleumsindustri går nordover, beveger den russiske seg vestover fra kjerneområdene i Sibir. Olje- og gassinteressene overlapper hverandre i Barentshavet. Industrielt må vi tenke på Barentshavet som ett hav. Bare da kan vi utløse samarbeid, synergier og fellesløsninger på tvers.