Murmansk-guvernør besøkte Hydro i Bergen

mars 30, 2006, 08:00 CEST

Guvernør Yurij Evdokimov fra Murmansk oblast i Russland besøkte Hydros forskningssenter på Sandsli i Bergen onsdag. Møtet mellom Hydro og Murmansk oblast er en del av det pågående samarbeidet mellom Hydro og Murmanskregionen.

Delegasjon fra Murmansk ble tatt i mot av Hydros leder for selskapets Shtokmansatsing Bengt Lie Hansen, lederen for Hydros Russlandskontor Petter Nore, direktør Harald Martinsen i Hydro aluminium og Benedikt Henriksen som har ansvaret for Hydros leverandørutviklingsprogram.

- Vi er glade for å kunne ta i mot Evdokimov og hans delegasjon til Hydros operative hovedkvarter for våre olje- og gassaktiviteter på norsk sokkel. Hydro på Sandsli, inkludert forskningssenteret, representerer viktige deler av den operative og teknologiske offshoreekspertisen Hydro har opparbeidet som operatør på norsk sokkel over flere tiår, sier Bengt Lie Hansen.

Hydro ønsker at selskapets erfaringer og kompetanse fra Norsk sokkel også kan virke inn positivt for utviklingen av Murmansk som nå står foran en liknende offshoreutvikling som den Norge stod foran, for over 30 år siden.

- Hydro har et langsiktig perspektiv i Russland. Vi har drevet forretninger i landet i over 50 år, og har jobbet med forretningsutvikling innen energi og aluminium ut fra eget kontor i Moskva i 17 år. Besøket med guvernøren i Murmansk er en del av det pågående samarbeidet Hydro har med Murmansk fylke og Nordvest-Russland, sier lederen for Hydros Russlandskontor Petter Nore.

 

Diskuterte mulighetsstudie for aluminiumsverk i Murmansk

Hydro og delegasjonen fra Murmansk gjennomførte også samtaler omkring intensjonsavtalen mellom Hydro og Murmansk fylke omkring leverandørutvikling i regionen. I tillegg ble muligheten for å gjennomføre et mulighetstudie for et aluminiumsverk i Murmansk diskutert.

- Hydro er både et energi- og aluminiumsselskap, og det er derfor naturlig for oss å søke synergier der hvor dette er mulig. Hydro jobber langsiktig i Russland, og ønsker å satse i Nordvest-Russland innen olje og gass. Nå ser vi på muligheten for å gjennomføre et studie for hvorvidt gass fra Barentshavet kan brukes til å drive et aluminumsverk i Murmansk, sier Lie Hansen.

Hydro har i dag representasjonskontor i Murmansk som vil fungere som base for Hydro assistering i boringen av avgrensningsbrønn 7 på Shtokman. Selskapet har også etablert leverandørsentre i Murmansk og Arkhangelsk for å støtte opp under leverandørutviklingsprogrammet Hydro har gjennomført i Nordvest-Russland de siste 3 årene.