Visund-oppstart i juni

mars 30, 2006, 12:30 CEST

Olje- og gassproduksjonen på Visund-plattformen i Nordsjøen forventes å starte opp igjen i midten av juni. Da er tester og reparasjonsarbeid etter gasslekkasjen 19. januar gjennomført.

Statoil arbeider nå med å verifisere den tekniske tilstanden for prosessanlegget på Visund. Dette krever inngående inspeksjon og kontroll av anlegget. Produksjonen vil ikke starte før ledelsen for Visund mener sikkerheten er god.

Væskeutskilleren, en av gasskjølerne og fakkeltippen var utsatt for store krefter under gasslekkasjen. Dette utstyret blir derfor kontrollert og analysert spesielt grundig, og all videre bruk av utstyret skal skje med god sikkerhetsmargin.

Det er nødvendig med ytterligere analyser og kontroller av tilstanden for fakkeltippen. I tillegg gjøres noen mindre modifikasjoner. Rørsystemet til fakkeltårnet repareres, og fakkelsystemet og sjøvannssystemet trykk- og lekkasjetestes på en grundig måte.

En metallplate i utløpet av væskeutskilleren kollapset og forårsaket skaden og gasslekkasjen. Metallplaten i væskeutskilleren hadde som funksjon å endre strømningen av gassen i tanken, for å hindre at væske i gassen ble transportert videre til fakkeltårnet.

Metallplaten ble deformert da den ble utsatt for aerodynamiske krefter fra gasstrømmen. Dette skapte trykkoppbygging i væskeutskilleren. Et stykke av platen løsnet og gikk videre med gasstrømmen inn i fakkelrøret. Den laget et hull i røret med en diameter på rundt 50 centimeter og gassen strømmet ukontrollert ut.

 Totalt bortfall av produksjonen fra Visund er om lag 35.000 fat olje og rundt fem millioner kubikkmeter med eksportgass per dag. Statoils andel av dette er 32,9 prosent. Statoil overtok operatørskapet for Visund-feltet fra Hydro 1. januar 2003. Feltet har vært i produksjon siden 1999.