Skip to Content
no

Årsrapport og bærekraftrapport på nett

mars 31, 2006, 08:00 CEST

Statoils årsrapport og bærekraftrapport 2005 legges ut på selskapets nettsteder klokken 12 i dag, fredag 31. mars. 

Begge rapportene har Statoils internasjonalisering som gjennomgående tema.

Statoils styre skriver i sin beretning at konsernets stilling er sterk.  Et rekordresultat, produksjonsvekst, utbyggingsvedtak for 17 nye prosjekter og et målrettet forbedringsarbeid legger et godt grunnlag for ambisjonen om å bli et globalt konkurransedyktig selskap.  

Samfunnsansvar får et mer omfattende innhold for Statoil etterhvert som vi etablerer virksomhet i nye land. Det preger også bærekraftrapporten.

I 2005-utgaven forteller vi om vår strategi for samfunnsansvar. Den er gitt et operativt innhold gjennom handlingsplaner for de enkelte land som viser hvordan måten vi driver virksomheten på, gir meningsinnhold til bærekraftbegrepet.

De trykte utgavene av årsrapporten og bærekraftrapporten distribueres til aksjonærene fra 7. april.