Skip to Content
no

Forvaltningsplanen: – Hadde håpet på mer

mars 31, 2006, 13:00 CEST

Statoil hadde håpet og trodd på en mer offensiv holdning i regjeringens forslag til forvaltningsplan for nordområdene. Vi hadde ønsket å komme videre med konkrete konsekvensutredninger nå, sier Statoils konserndirektør for undersøkelse og produksjon Norge, Terje Overvik.

Stortingsmeldingen om Helhetlig forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (Forvaltningsplanen) ble lagt fram av regjeringen i dag, 31. mars. Det er positivt at planen åpner for en videreutvikling av områdene rundt feltene Snøhvit og Goliat og kontinuitet i letevirksomheten i Barentshavet. Imidlertid tillates det ingen petroleumsaktivitet i områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II i denne stortingsperioden.

– Statoil har hatt en ledende rolle i utforskningen av Barentshavet, og vi har tro på at dette havområdet byr på spennende muligheter for nye olje- og gassfunn. Vi er tilfreds med at vi kan videreføre den aktiviteten som har skapt positive ringvirkninger og optimisme i Finnmark, sier Overvik.

 – Vi tror det er mulig å sikre hensyn til miljø og fiskeri, samtidig som det åpnes for en gradvis utvikling også i de lovende kystnære områdene utenfor Nordland og Troms. Vi har påpekt de industrielle mulighetene i disse områdene, men tar selvsagt regjeringens beslutning til etterretning, sier Overvik.

Han er fornøyd med at forvaltningsplanen ikke legger opp til permanent lukking av havområder utenfor Nordland og Troms, men hadde håpet at en fullstendig konsekvensutredning kunne startet nå. Han registrerer likevel med interesse at det åpnes for seismiske undersøkelser i regi av Oljedirektoratet, og at det gjennomføres kartlegging av sjøfugl og bunnforhold for å styrke kunnskapsgrunnlaget i havområdene utenfor Nordland.

– Dette er viktig for å øke kunnskapen om området. Vi mener også at videreutvikling av teknologi innen utbyggings- og beredskapsløsninger må fortsette med tanke på en eventuell senere åpning, understreker Overvik.