Godt fornøyd med 19. runde

mars 31, 2006, 12:30 CEST

Statoil fikk andeler i fire nye lisenser og et tilleggsareal med til sammen tre operatørskap i 19. konsesjonsrunde, som ble offentliggjort i dag, 31. mars. Av tildelingene er fire i Barentshavet og én i Norskehavet.

I Barentshavet er Statoil blitt operatør for to nye lisenser, samt et tilleggsareal. Tildelingene ligger i ulike geologiske provinser.

– Vi er godt fornøyd med tildelingene, sier letedirektør Tim Dodson. Statoil har tro på at det er et stort olje- og gasspotensiale både i Norskehavet og i Barentshavet. 19. runde er den første store tildeling i Barentshavet siden 1997. Derfor er det gledelig at vi nå har fått tildelt nye oppgaver i dette området, fremholder han.

I Norskehavet har Statoil fått en andel i en lisens som ligger i et område som er viktig for selskapet.

– Vi har nå et godt grunnlag for å fortsette leting i et bredt utvalg av letemuligheter i alle områdene på norsk sokkel, sier letedirektøren.

Han sier tildelingene også viser at det er fornyet interesse blant andre selskaper for Barentshavet, og han ser for seg økt aktivitet i området de nærmeste årene.

– Statoil er godt rustet til å ta fatt på disse nye oppgavene, og vi regner med å sette i gang med seismiske undersøkelser allerede i år, sier Dodson.

– Vi har i tillegg sikret oss tilgang til borerigger som kan gjennomføre arbeidsprogrammene vi er tildelt i 19. runde og satser på å starte boring av den første brønnen allerede i 2007. Vi har bygd opp en godt kvalifisert leteorganisasjon som er dimensjonert for en opptrapping av leteaktiviteten på norsk sokkel, sier Tim Dodson.

Statoil har fått tildelinger i følgende blokker i 19. konsesjonsrunde:

Barentshavet:

7123/4 - 33,5 prosent (operatør)

7226/2 og 3, 7227/1 - 50 prosent (operatør)

7230/2-6 - 40 prosent (operatør)

7224/6 og 7225/4 - 25 prosent

Norskehavet:

6603/5-8 - 20 prosent