Intensjonsavtaler for to beredskapsfartøy

april 7, 2006, 09:00 CEST

Statoil har inngått intensjonsavtaler med rederiet Møkster Safety om levering av to beredskapsfartøy. Avtalene er til sammen verd rundt 1,6 milliarder kroner, inkludert opsjoner.

Møkster Safety er et datterselskap av Stavanger-rederiet Simon Møkster Rederi.

Avtalene omfatter to identiske fartøy, begge nybygg. Ett av fartøyene skal gå inn som områdeberedskapsfartøy på Tampen-området i Nordsjøen, det leveres i februar 2008. Det andre skal brukes som avløsningsfartøy i Undersøkelse og produksjon Norges (UPN) pool. Dette skipet skal etter planen leveres i oktober 2008.

Beredskapsfartøyet som skal til Tampen erstatter to skip i dagens beredskap, og det betyr at Tampen-lisensene sparer 50 millioner kroner i året.

– Med dette topp moderne fartøyet styrker vi beredskapen og sikkerheten, kommenterer Lars Christian Bacher, direktør for Tampen-området.

– På Tampen ser vi på alle ressursenheter og lisenser som én og samme lisens. Det har vært en avgjørende årsak til at vi får inn det nye fartøyet, legger han til.

De nye beredskapsfartøyene er designet av selskapet Vik & Sandvik. Skipene er en videreutvikling av Stril Poseidon, som er områdeberedskapsfartøy for Statoil på Haltenbanken.

Fartøyene blir mer anvendelige og robuste enn båtene de erstatter. De skiller seg særlig ut fra andre beredskapsskip ved at de under vanskelige værforhold kan trekke livbåt direkte om bord gjennom en spesiell slipp akterut. Til vanlig skal skipenes mann over bord-båt (MOB-båt) bli satt ut og tatt opp gjennom denne slippen.

I tillegg til sykestue er skipene utstyrt med helikopterdekk som gjør det mulig å få rask medisinsk assistanse, samt mulighet for å evakuere folk fra fartøyene.

Begge avtalene gjelder for en periode på 10 år, med opsjoner på fem ganger ett år. Rederiet har foreløpig ikke gått ut med informasjon om hvor fartøyene skal bygges, men bekrefter at det er et norsk verft som får oppdraget.