Innspurt for havbunnstesting til Ormen Lange

april 10, 2006, 07:00 CEST
løpet av mai. Alt utstyr som skal installeres på 850 meters havdyp til sommeren, er testet grundig hos Grenland Group i Tønsberg.

Siden januar har den 120 meter lange Hall C på Framnes-området i Tønsberg vært fylt av undervanns produksjonsutstyr til Ormen Lange-feltet.

I denne hallen har leverandøren FMC Kongsberg og underleverandørene fått testet ut alle operasjonene som i sommer skal utføres med fjernstyrt undervannsvannsutstyr på 850 meters dyp.

– Mange spør om det nødvendig med så omfattende testing, men vi opplever at de grundige forberedelsene har avdekket overraskelser som vi slipper å møte ute på havet. Dermed har utgiftene til testing betalt seg mange ganger allerede, sier ingeniør Per Magne Almdahl. Han har ansvaret for Hydros oppfølging av uttestingen hos Grenland Group.

Hall C domineres av en 35 meter lang og 30 meter bred endestasjon som brukes til å forbinde produksjonsrørene inn til landanlegget på Nyhamna med to brønnrammer på havbunnen. Stasjonen er en såkalt PLET – Pipeline End Termination.

PLET-stasjonen i Hall C er en replika som utelukkende brukes under testingen. Stasjonen som faktisk skal sammenkoble 30 tommers rørene til Nyhamna med produksjonsutstyret på havbunnen, ble installert på feltet allerede i august i fjor.

– Replikaen er identisk med stasjonen som står på havbunnen, og her kan vi teste at alle moduler virkelig kan monteres greit på plass, sier ingeniør Øivind Leon Eriksen. Han har sammen med Almdahl fulgt opp testingen på Hydros vegne.

Under testingen er oppgaven å vurdere hva som i verste fall kan skje under installasjonen på havbunnen – alt fra bunnrammer til ventiler er grundig testet. Det gjelder for eksempel to store ventilmoduler som veier 130 tonn hver og skal monteres på PLET-stasjonen.

– I dette arbeidet er det faktisk viktig å ha en negativ innstilling – du må hele veien jobbe ut fra at det verste kan skje og forberede prosessene deretter. Når utstyr skal installeres på 850 meters dyp, får du bare én sjanse, her får vi testet at alle deler virkelig passer sammen, sier Eriksen.

Produksjonsutstyret skal installeres på feltet fra slutten av april og videre utover sommeren. Helge Hagen som er ansvarlig for denne subsea-operasjonen opplyser at inntrekkingen av produksjonsrør mot endestasjonen er blant de viktigste prosessene som testes i hallen.

– Dette blir et kritisk moment under installasjonen på havbunnen, og vi tester blant annet hvordan ulike helningsgrader på rørene påvirker operasjonene vi skal gjøre til havs. Vi simulerer også så mye vi kan av andre prosesser, blant annet såkalt pigging som gjennomføres under vedlikeholdsoperasjoner i gassrørene, sier ingeniør Helge Hagen.

Årets testing i Tønsberg kommer for øvrig i tillegg til arbeidet som ble gjennomført i fjor, før de to havbunnsrammene ble installert på havbunnen.

– Vi nærmer oss nå slutten på en intensiv testfase og ser fram til at utstyret skal installeres på feltet, sier Hydros testansvarlige i Hall C.