Effektiviserer V&M på Tampen

april 11, 2006, 08:20 CEST

Statoil har spart 400 millioner kroner over tre år sammen med leverandøren Aker Kværner Offshore Partner (AKOP) ved å effektivisere vedlikehold og modifikasjonsarbeid (V&M) på installasjonene i Tampen-området i Nordsjøen.

Innsparingen ble gjort mulig da Statoil i 2003 ble operatør for alle installasjonene i Tampen.

Alle Statoil-opererte utvinningstillatelser i Tampen er samlet under én vedlikehold- og modifikasjonskontrakt med AKOP. Kontrakten er en av de største innen V&M på norsk sokkel og omfatter de ni plattformene på feltene Statfjord, Gullfaks, Snorre og Visund.

– Da Statoil ble operatør for alle enhetene på Tampen kunne vi tenke som en lisens, og ikke ni selvstendige enheter og lisenser. Dette er en vinn-vinn situasjon og god arbeidsform for både leverandøren og de enkelte lisenseierne i Tampen, sier områdedirektør Lars Christian Bacher.

Avtalen med AKOP har hatt en verdi på over tre milliarder kroner siden kontrakten ble inngått i 2002.

Volumet på antall arbeidstimer er stabilt. Effektiviseringen betyr derfor mer utført vedlikehold for samme antall timer. Denne samarbeidsformen har gitt Statoil en effektivisering på over ti prosent bare i 2005 sammenliknet med referanseåret 2003.

AKOP tjener på å bruke sin beste kompetanse og dermed øke effektiviteten. Kontrakten har et volum på rundt én milliard kroner per år. Nøkkelen til effektivisering er derfor at leverandøren planlegger og bruker de riktige ingeniørene på sine spesialområder. Økt effektivitet av arbeidet gir AKOP høyere fortjenestemargin, opplyser Bacher.

Selv om mange av feltene har produsert i over 20 år så har Statoil langsiktige planer for hele området. Dette krever kontinuerlig vedlikehold og oppgradering av utstyret og fasilitetene om bord.