Ruster opp Snorre A

april 18, 2006, 10:00 CEST

Statoil har tildelt Leirvik Module Technology en kontrakt for å bygge en modul med nytt kontrollrom, nye lugarer og nytt kjøkken på Snorre A-plattformen i Nordsjøen. Kontrakten er verd i overkant av 125 millioner kroner. Moderniseringen skal gjøre plattformen sikrere.

Partnernes og Statoils investering på Snorre A viser tydelig hvilket arbeid som blir lagt ned for å videreutvikle plattformen og forlenge levetiden, opplyser Lars Christian Bacher, områdedirektør for Tampen.

Statoil fortsetter også arbeidet med å gjennomføre driftsmessige forbedringer på plattformen. Å gjøre Snorre A mer robust er et nødvendig tiltak i utviklingen av Snorre-området, slik at plattformen møter framtidens krav og forventninger.

– Fortsatt finnes det store olje- og gassressurser i Snorre-området. Snorre kommer til å være en viktig produsent av olje i mange år framover. Nå investerer vi for å få en topp plattform i resten av feltets levetid, sier Bacher.

Designarbeidene for den nye modulen starter umiddelbart, og prefabrikasjon skal begynne i juni. Modulen skal ferdigstilles i størst mulig grad på land, slik at arbeidsomfanget på plattformen reduseres til et minimum.

Modulen skal leveres ferdig testet i mars 2007 og installeres som én enhet med tungløftefartøy i juni samme år.

Det nye kontrollrommet vil blant annet bidra til en sikrere og tryggere plattform. Det åpner også for integrerte operasjoner, som gjør driften mer effektiv.

Statoil skal også tildele en kontrakt for transport og installasjon av modulen. En tredje kontrakt for klargjøring av område på plattformen og sammenkobling på feltet skal også tildeles i løpet av våren.

Satsingen på Snorre-A er en del av Statoils oppfølging etter gassutblåsningen i 2004.

Snorre A er en integrert bore-, produksjons- og boligplattform som er forankret til havbunnen med strekkstag. Plattformen har produsert olje og gass siden 1992.