Første testproduksjon fra Snøhvit

april 24, 2006, 08:20 CEST

Første testproduksjon på Snøhvit-feltet i Barentshavet ble nylig gjennomført da boreriggen Polar Pioneer utførte opprenskning, testing og klargjøring av den første produksjonsbrønnen.

Brønnen er en horisontalbrønn som ligger i Stø-formasjonen vest på Snøhvit-feltet. Under testen strømmet brønnen med en maksimumsrate på 3,4 millioner standard kubikkmeter per dag.

– Brønnen viser en produktivitetsindeks som er noe høyere enn forventet, sier Thor Bensvik, bore- og brønnsjef i Snøhvit. Han understreker at brønnoperasjonene ble gjennomført med et meget godt resultat og uten noe utslipp til sjø.

Polar Pioneer fortsetter nå med å renske opp, produksjonsteste og klargjøre de resterende åtte produksjonsbrønnene og injeksjonsbrønnen for lagring av karbondioksid (CO2) gjennom de fire bunnrammene på feltet.

Når riggen forlater feltet etter avsluttet arbeid i løpet av juni, vil det ikke være noen synlige tegn på havoverflaten av gassutvinningen fra Snøhvit.

Snøhvit settes i produksjon mot slutten av 2007. Gassen skal føres til land for prosessering og nedkjøling til flytende naturgass (LNG) på Melkøya ved Hammerfest.