Kandidater for Statoils bedriftsforsamling

april 26, 2006, 15:15 CEST

Valgkomiteen i Statoil ASA vil overfor Statoils generalforsamling 10. mai foreslå følgende aksjonærvalgte representanter til bedriftsforsamlingen:

Medlemmer på gjenvalg:

Anne Kathrine Slungård (42), markedsdirektør Entra Eiendom AS

Erlend Grimstad (38), konserndirektør Umoe AS

Kjell Bjørndalen (59), forbundsleder Fellesforbundet

Kirsti Høegh Bjørneset (43), advokat, Advokatfirma Tømmerdal & Co. DA

Anne Britt Norø (50), cand. jur, Team Bodø KF

Nye medlemmer:

Greger Mannsverk (45), administrerende direktør Kimek as

Ingvald Strømmen (55), Dr. ing., dekanus ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, professor ved Institutt for energi og prosessteknikk ved NTNU i Trondheim

Inger Østensjø (51), påtroppende rådmann i Stavanger

 
Varamedlemmer:

1. vara: Oddbjørg Ausdal Starrfelt (57) (ny), senior rådgiver Mercuri Urval

2. vara: Halvor Stenstadvold (62) (gjenvalg)

3. vara: Odd Anders With (51) (gjenvalg), kommunalråd Trondheim kommune

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

I sin innstilling har valgkomiteen lagt vekt på at de foreslåtte kandidatene har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle oppgavene som påligger bedriftsforsamlingen. 

Det er lik fordeling mellom kjønnene blant de aksjonærvalgte representantene.

Samtlige kandidater til bedriftsforsamlingen anses som uavhengige i forhold til Statoil.

Styret foreslår at generalforsamlingen velger følgende medlemmer til valgkomiteen:

Anne Kathrine Slungård

Erlend Grimstad

Sven Arild Andersen (62) uavhengig konsulent, tidligere direktør for Oslo Børs

Bjørn Ståle Haavik (43) ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet