Årsoversikt Statoil 

april 27, 2006, 10:05 CEST

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. den norske børsforskriften § 5-2 femte ledd.

Vedlagt på www.newsweb.no er årlig oversikt for Statoil (OSE: STL, NYSE: STO).