Grane-suksess på OTC

mai 3, 2006, 12:30 CEST

Grane-feltets sterke utvikling var blant temaene på den store OTC-konferansen (Offshore Technology Conference) i Houston tirsdag. Dette Hydro-opererte feltet produserer den tyngste oljen i den norske delen av Nordsjøen og satte nylig produksjonsrekord.

– Grane-feltet er det første tungoljefeltet på norsk sokkel og forsyner for øyeblikket markedet med mer enn 220.000 fat olje per døgn, sa Jan Arve Haugan da han innledet Grane-sesjonen i den tekniske delen av OTC-programmet. Haugan leder forretningsområdet Oseberg-Grane i Hydros Drift-sektor.

For Hydro er det gledelig at programkomiteen for OTC valgte ut Grane i sitt tekniske program.

Forsamlingen fikk høre historien om en krevende utbygging som ble gjennomført innenfor tids- og kostnadsrammer i tett samarbeid med mellom Hydro-sektorene Drift og Prosjekter og eksterne leverandører og partnere. Feltet ble satt i produksjon i september 2003.

– De tilstedeværende reservene er på mer enn 700 millioner fat og vil bli produsert ved hjelp av 31 produksjonsbrønner, og vi forventer å oppnå en utvinningsgrad på mer enn 60 prosent, blant annet ved hjelp av flergrensbrønner, sa Haugan.

Den første av de nevnte flergrensbrønnene startet produksjonen i begynnelsen av mars måned og bidro til at feltet satte en produksjonsrekord på hele 243.000 fat per døgn. Rekorden ble satt 10. mars og overstiger produksjonskapasiteten i den opprinnelige feltplanen med omkring 30.000 fat.

Boreprogrammet for Grane-feltet omfatter 11 nye grenbrønner i perioden fram til 2010. Med slike kostnadseffektive brønner vil Hydro opprettholde et høyt produksjonsnivå på feltet i årene fremover.

Haugans generelle innledning ble etterfulgt av flere presentasjoner hvor Hydros fagfolk informerte om tekniske problemstillinger knyttet til utvikling og drift av Grane-feltet.

Erfaringen fra Grane er for øvrig svært aktuell innen Hydros internasjonale forretningsutvikling, ikke minst på tungoljefeltet Chinook utenfor Brasil – der arbeidet med feltutviklingsplanen nå pågår i samarbeid med partneren Kerr-McGee.