Gjenvinner oljedamp på Mongstad

mai 8, 2006, 13:15 CEST

Statoil skal installere et system for gjennvinning av oljedamp for skip som laster råolje fra terminalen på Mongstad i Hordaland. Aker Kværner skal levere anlegget som skal stå klart ved årsskiftet 2007/2008.

Kontrakten med Aker Kværner er verd om lag 115 millioner kroner.

Havneanlegget på Mongstad er Norges største målt i tonnasje og Europas største oljehavn etter Rotterdam i Nederland. Årlig har Mongstad vel 2000 skipsanløp hvorav rundt 450 er råoljeskip. Råoljeterminalen, som har en lagerkapasitet på 9,5 millioner fat, kan håndtere tankskip opp til 450.000 dødvekttonn.

Om lag en tredjedel av råoljen som den norske staten og Statoil produserer i Nordsjøen blir lagret og videresolgt fra Mongstad. Terminalen er således svært viktig for distribusjon og salg av norsk råolje på det internasjonale markedet.

Statoil har vært en pådriver for å kutte utslipp og gjenvinne oljedamp (volatile organic compounds, VOC) i forbindelse med bøyelasting både på norsk sokkel og internasjonalt. I løpet av de siste fire årene har selskapet mer enn halvert utslippene av VOC i forbindelse med bøyelasting.

Norske myndigheter har som krav at 95 prosent av all olje som lagres og lastes ikke skal slippe ut oljedamp innen utgangen av 2006.

Statoils endelige godkjenning for prosjektet skal etter planen skje i juni.