Avtale om hydrogenbiler til hydrogenveien mellom Oslo og Stavanger

mai 9, 2006, 08:00 CEST

HyNor har inngått en avtale med det amerikanske selskapet Quantum Technologies om anskaffelse av 15 hydrogendrevne biler. Bilene er av typen Toyota Prius med hybridløsning som nå skal gjøres enda mer miljøvennlig ved konvertering til hydrogendrift.

Ni av bilene vil være tilknyttet Hydros hydrogenstasjon på Herøya i Porsgrunn, som etter planen skal stå klar våren 2007.

– For å bygge Hydros første hydrogenstasjon i Norge, har vi vært avhengig av at lokale brukere ønsker å anskaffe seg en hydrogenbil. Vi er derfor glade for at vi har fått mange nok brukere, og at vi har klart å skaffe 15 hydrogenbiler, sier Alexandra Bech Gjørv, som leder Hydros satsing på nye energiformer.

Hydro starter byggingen av hydrogenstasjonen på Herøya den 31. mai og vil i den forbindelse invitere til et arrangement for å markere byggestart.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har takket ja til å legge ned grunnsteinen for hydrogenstasjonen.

– Det er viktig å skaffe innsikt og høste erfaringer når det gjelder bruk av alternativ teknologi og miljøvennlig drivstoff. Det er bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet over budsjettet for 2006 har bevilget om lag 22 millioner kroner til forsking og utvikling av prosjekter tilknyttet alternativ teknologi og miljøvennlig drivstoff, blant annet til prosjektet HyNor, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

HyNor er et Hydro-ledet samarbeidsprosjekt som samler rundt 30 offentlige og private partnere for å få til et felles løft for hydrogen til transportformål i Norge.

Målet er å bygge opp lokale knutepunkter med hydrogenstasjoner og lokal aktivitet i Stavanger, Lyngdal, Porsgrunn, Drammen og Oslo.

Ferdigstilt i 2009 vil dette utgjøre en ”hydrogenvei” fra Stavanger til Oslo.

– Hensikten med prosjektet er å synliggjøre at hydrogen er et nytt, sikkert og miljøvennlig drivstoff som er velegnet for transport i hverdagen, sier Alexandra Bech Gjørv.

Fire biler vil være tilknyttet en hydrogenstasjon som kommer i Stavanger. To biler vil bli brukt av HyNors samarbeidspartner HyTrec i Trondheim.

Miljøbil Grenland har på vegne av HyNor-prosjektet signert avtalen med det California-baserte selskapet Quantum Technologies og vil leie ut bilene til brukerne i de tre byene.

– Vi ser dette som et nytt og interessant område innen miljøbilteknologi som komplementerer vår el-bil satsing, sier Bjørn Nenseth daglig leder i Miljøbil Grenland.