Gassfunn i Mexicogolf-blokk

mai 10, 2006, 12:00 CEST

Operatøren Kerr-McGee Corp. har gjort et gassfunn i en dypvannsblokk i Mexicogolfen, der Statoil deltar med en andel på 25 prosent.

Funnet er påvist i Claymore-prospektet i Atwater Valley blokk 140 som ligger på cirka 1100 meters vanndyp, 240 kilometer sørøst for New Orleans.

Claymore 1-brønnen ble boret til en total dybde på rundt 7620 meter under havoverflaten og påviste tørrgass i flere reservoarsoner.

Det planlegges å bore en sidestegsbrønn for å avgrense funnet og anslå ressurspotensialet.

Rettighetshavere i blokk 140 er Kerr-McGee (operatør) med 33,5 prosent, Dominion Exploration & Production Inc. (31,5 prosent), Statoil (25 prosent) og Woodside Energy (USA) (10 prosent).