Forlenger samarbeid med Flyktninghjelpen

mai 11, 2006, 14:45 CEST

Statoil fornyer konsernavtalen med Flyktninghjelpen og støtter den humanitære organisasjonen med 500.000 kroner. Partene har inngått et forpliktende samarbeid for 2006 med mulighet for forlengelse.

Statoil ønsker å øke den interne bevisstheten og kompetansen om menneskerettigheter og humanitære forhold generelt og i land der selskapet har interesser.

– Gjennom økonomiske tilskudd til Flyktninghjelpen får Statoil tilgang til organisasjonens ekspertise. Vi håper at avtalen vil hjelpe til å bevisstgjøre våre ansatte i forhold til menneskerettighets- og utviklingsspørsmål, sier Rolf Magne Larsen, direktør for enheten Landanalyse og samfunnsansvar.

Han tror samarbeidet kan bidra til å bedre og kvalitetssikre ivaretakelsen av selskapets samfunnsansvar, og derved redusere politisk og omdømmemessig risiko.

Statoil har konsernavtaler med flere humanitære organisasjoner og samarbeider med disse om ulike initiativ rundt samfunnsansvar, sosiale utviklingsprosjekter og nødhjelp. Statoil benytter også organisasjonenes kompetanse i ulike prosjekter i den internasjonale virksomheten.