Tre nye helikopterkontrakter til CHC

mai 12, 2006, 10:10 CEST

CHC Helikopter Service er tildelt kontrakter for tilbringerflygninger til Statoil-opererte felt ut fra Sola og Brønnøysund, samt søke- og redningshelikoptertjenesten i Halten/Nordland-området. Inkludert opsjoner har de tre kontraktene en samlet verdi på vel 1,6 milliarder kroner.

Kontrakten for Sola omfatter flygninger til Sleipner, Volve, Glitne og Draupner i Nordsjøen, mens kontrakten for Brønnøysund omfatter flygninger til Norne-skipet i Norskehavet. Tilbringerkontraktene vil også omfatte flygninger til leterigger og fartøyer i de aktuelle områdene.

Søke- og redningshelikopterkontrakten (all weather search and rescue – AWSAR) er en sentral del av områdeberedskapen i Halten/Nordland-området. Kontrakten vil også omfatte andre oljeselskap med operasjoner i dette området.

Statoil vil i stor grad benytte samme helikoptertyper som i dag i forbindelse med de nye kontraktene. I Brønnøysund vil imidlertid den nye helikoptertypen Sikorsky S-92 A tas i bruk.

– Med de nye kontraktene får Statoil et eget reservehelikopter i Kristiansund. Dermed forbedres regulariteten fra Kristiansund og Brønnøysund, samtidig som teknologien for AWSAR-tjenesten i Halten/Nordland fornyes, sier Trude Jakobsen Haugland, leder for Lufttransport i Statoil.

Sola-kontrakten løper fram til 2010, mens Brønnøysund- og Heidrun-kontraktene løper fram til 2012. Alle tre kontrakter har opsjoner på forlengelse på tre ganger ett år.