Sparer strøm på Sture

mai 15, 2006, 23:30 CEST

Hydro sparer strøm tilsvarende 3.000 husholdninger på oljeterminalen Sture i Øygarden kommune. Ved å bruke Oseberg-olje til å varme opp den kalde Grane-oljen, reduserer Hydro strømforbruket på Sture med en tredjedel - det er like mye som årsforbruket til alle innbyggerne i Øygarden kommune.

Oljen fra Oseberg ligger dypere under havbunnen, og har høyere trykk og temperatur enn oljen fra Grane-feltet.

Oseberg-oljen har en temperatur på 35 grader når den kommer inn til Sture. Den må kjøles ned før den kan eksporteres i tankskip.

Med oljen som kommer fra Grane-plattformen, er situasjonen den motsatte.

Den holder en temperatur på bare sju grader og må varmes opp før den kan sendes til eksportmarkedene.

Utnytter enkle naturlover

Tidligere ble det brukt strøm for å varme opp Grane-oljen, men nå utnytter Hydro enkle varmevekslingsprinsipper som gir enorme strømbesparelser.

Når de to oljestrømmene føres på hver side av 0,6 millimeter tynne titanplater, blir den kalde Grane-oljen varmet opp av Oseberg-oljen.

– Vi gjenvinner kontinuerlig åtte megawatt i timen, sier direktør for Oseberg-Grane, Jan Arve Haugan.

Avansert konstruksjon
Selv om varmevekslingsprinippet er enkelt nok, ligger det dyktig ingeniørkunst bak varmevekslingsanlegget som er bygd opp på Sture.

Titanplater har blitt lagt inntil hverandre med fire millimeters mellomrom der oljen kan strømmer inn fra hver sin side.

Over 1.600 titanplater har gått med til de fire varmevekslerne som er bygd på terminalen.

Hele anlegget har kostet 38 millioner kroner, men med dagens strømpriser er anlegget raskt spart inn. Ut fra spotprisen på strøm i vår, utgjør den årlige innsparingen 25 millioner kroner.