Kårstø-kontrakt til M.W. Kellogg

mai 18, 2006, 09:00 CEST

Statoil har på vegne av operatøren Gassco tildelt M.W. Kellogg en prosjekteringskontrakt for oppgradering og mulig utvidelse av gassbehandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland.

Kontrakten er for forprosjektering og har en verdi på rundt 130 millioner kroner, inkludert opsjoner. Kontrakten inneholder også en opsjon for detaljprosjektering.

– Kårstø skal oppgraderes og utvides i årene framover. I tillegg til å ta imot gass fra nye felt, er det behov for å ruste opp deler av det eksisterende anlegget, sier Arnulf Østensen, direktør for teknisk drift i Gassco.

Kårstø er knutepunkt for produksjon av gass og kondensat fra 30 større og mindre felt i Nordsjøen og Norskehavet. Den eldste delen av anlegget ble satt i drift i 1985.

– Etter 20 års drift er det nødvendig med robustgjøring. Kårstø skal være et pålitelig anlegg med høy regularitet også i framtiden. Da er det viktig å gjøre det arbeidet som nå igangsettes, sier Knut Barland, direktør for Prosessering & transport i forretningsområdet Naturgass i Statoil.