Ormen Lange kontrollkabel legges fra gigantisk karusell

mai 22, 2006, 23:00 CEST

Leggingen av den 125 kilometer lange kontrollkabelen som skal brukes til fjernstyring av undervannsinstallasjonene på Ormen Lange-feltet i Norskehavet er nå igangsatt. Kabelen legges i én lengde fra en gigantisk karusell på fartøyet "Skandi Neptune".

– Siden Ormen Lange-feltet ligger i et område der det undersjøiske Storegga-raset gikk for ca. 8000 år siden, er denne installasjonen kanskje den største leggetekniske utfordringen så langt på norsk sokkel, sier Sigmund Lunde, Hydros prosjektansvarlige for kontrollkabel-kontrakten.

– Den største utfordringen var å finne en trasé hvor kontrollkabelen kan ligge trygt blant store rasblokker. Noen av disse er opptil 80-100 meter lange og 50-60 meter høye. En konsekvens av dette er at kontrollkabalen må legges med meget stor nøyaktighet, typisk innenfor 1-2 meter. Ormen Lange-prosjektet har imidlertid investert store summer i å tilrettelegge traséen med steinfyllinger og gravearbeider, slik at vi er sikker på at resultatet blir vellykket, sier Lunde.

"Skandi Neptune" fra Subsea 7 startet mandag inntrekkingen i landfallet på prosessanlegget under utbygging Nyhamna. Den legges utover mot feltet, ned over rasområdet (Storegga) og ned på 850 meters dyp, noe som setter spesielle krav både til produktet og installatøren. Etter legging graves den ned ved hjelp av tre Nexans gravemaskiner kalt ”Capjets”. En av dem er en ombygd ”Spider”.
 
Spesiallaget kjempekarusell
– Den gigantiske karusellen på "Skandi Neptune" måtte bygges spesielt for dette oppdraget for at kabelen skulle kunne installeres i én lengde. karusellen er 24 meter i diameter, 6 meter høy, og tar den 125 kilometer lange kontrollkabelen med diameter på 12 centimeter i én lengde. Karusellen har en kapasitet på 3,000 tonn. Utstyret som hører til karusellen er sofistikert, for å sikre en skånsom installasjon, sier Odd H. Knudsen, Subsea 7's prosjektleder.

Kontrollkabelen er produsert ved Nexans fabrikk i Halden. De elektriske og de fiberoptiske kablene inni er produsert på Nexans fabrikk på Rognan syd for Bodø.

Det var i 2004 at Norsk Hydro som operatør for Ormen Lange-utbyggingen tildelte Nexans en kontrakt verdt om lag 400 millioner kroner for produksjon av kontrollkabler, mens Subsea 7 ble til delt installasjonskontrakten for kontrollkablene til en verdi av rundt 150 millioner.

Kontrollkablene skal installeres av Subsea 7, en i år og en neste år.
 
Nervestreng
Kablene skal levere hydraulisk væske, strøm og fiberoptiske signaler til bruk for de undersjøiske produksjonssystemene på Ormen Lange.

Siden undervannsproduksjonen vil bli styrt fra land via disse kablene, er det av avgjørende betydning at de holder en meget høy standard når det gjelder pålitelighet.

– En av utfordringene i designkravet til Ormen lange kontrollkabelen var de forskjellige krav til "våtvekt" av kontrollkabelen langs traseen. I flere partier av traseen var det behov for å øke vekten pga av spesielle
strømforhold for å sørge for at den ble stabil på sjøbunnen mellom installasjon og nedgraving, sier Bård Viken fra Nexans.

 

Fjernstyrte roboter forbereder havbunnen

Til massefjerning i traseene for kontrollkabler og rørledninger mellom Ormen Lange-feltet og Nyhamna har man i to sesonger benyttet undervannsgravemaskinen ”Spider”, som er et fjernstyrt gravesystem utviklet av Nexans i samarbeid med utbyggingsoperatør Hydro.

”Spider- maskinene ble brukt i 2004 og 2005 for å nivellere og flate ut sjøbunnen før rør og kontrollkablene blir lagt i løpet av 2006/07.

"Capjet" er en gravemaskin, ikke ulik "Spider", som graver rør og kontrollkabler ca. én meter ned i sjøbunnen for å beskytte dem mot andre marine aktiviteter og eventuelle fallende objekter.

"Capjet", som er Nexans egenutviklede maskin, benytter vannjet-teknikk og skal være operativ på Ormen Lange feltet i to sesonger for å beskytte og utføre frispennkorreksjoner på alle rør og kontrollkabler som går ut til feltet. Tre "Capjet"-maskiner på to fartøyer er nå mobilisert for 2006-sesongen.