Mottar pris for konsekvensutredninger

mai 23, 2006, 10:00 CEST

Statoil er tildelt en internasjonal pris for sitt arbeid med konsekvensutredninger knyttet til miljø- og samfunnsmessige virkninger av selskapets virksomhet. Konsernsjef Helge Lund mottok i dag, 23. mai, prisen på en stor internasjonal konferanse i Stavanger.

Konferansen er den viktigste møteplassen for fagmiljøet innenfor konsekvensutredninger. Det er organisasjonen The International Association for Impact Assessment (IAIA) som arrangerer konferansen og som står bak prisen.

I sin begrunnelse sier formann i IAIA Awards Committee 2006, Jean-Roger Mercier, at Statoil får prisen for sitt fremragende arbeid med å vektlegge hensyn til miljøet i sin olje- og gassvirksomhet, både regionalt og globalt.

– Prisen er en viktig og inspirerende anerkjennelse for det arbeidet vi gjør i forbindelse med konsekvensutredninger, sier konsernsjef Helge Lund, som ved siden av miljøvernminister Helen Bjørnøy også var en av hovedinnlederne under åpningen av konferansen.

– I Statoil bygger vi vår virksomhet på et sett sentrale verdier og standarder. Konsekvensutredninger er en fundamental del av forberedelsene av ny aktivitet. Kan vi ikke leve opp til verdiene våre, vil vi heller avstå fra aktivitet. For å sikre etterlevelse må vi ha inngående forståelse av de omgivelser vi skal operere i, sier Lund.

IAIA er en global organisasjon som har over 2500 medlemmer i over 100 land. Konferansen i Stavanger skal konsentrere seg om hvordan miljøvurderinger og miljøanalyser knyttet til temaene energi, klimaendringer, polare utfordringer, biologisk mangfold, transport- og arealplanlegging, fattigdomsbekjempelse, utviklingssamarbeid og urbefolkningsspørsmål kan bidra til en bærekraftig utvikling. Konferansen har om lag 800 deltakere fra nærmere 90 land, blant annet et stort antall deltakere fra utviklingsland.

Denne årlige konferansen arrangeres nå for 26. gang og for første gang i Norden. Miljøverndepartementet er vertskap for årets konferanse, mens Statoil er hovedsponsor.