Vellykket sveising av Langeled

mai 23, 2006, 14:00 CEST

Sørlige del av gassrørledningen Langeled ble ferdig sammensveiset mandag 22. mai.

Denne delen av ledningen løper mellom det Statoil-opererte Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen og Easington på den britiske østkysten.

Den til sammen 1200 kilometer lange rørledningen skal føre gassen fra Ormen Lange-feltet fra prosesseringsanlegget i Nyhamna ved Molde via Sleipner til Easington.

Fra oktober i år starter gasseksporten via Sleipner til Easington gjennom den nye eksportledningen for norsk gass.

Nordlige del av Langeled – mellom Sleipner og Nyhamna - ferdigstilles i 2007.

Statoil er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av rørleggingen i samarbeid med Hydro, utbyggingsoperatør for Ormen Lange.

– Sveiseoperasjonen har gått veldig bra, sier Jan Henrik Hatlestad, Statoils prosjektleder for sammenkoblingen av Langeled.