Samarbeider for å øke produksjonen

mai 24, 2006, 07:00 CEST

Statoil har inngått avtale om et treårig teknologisamarbeid med Schlumberger Information Solutions (SIS) for å utvikle verktøy som forlenger levetiden på olje- og gassfelt. Avtalen har en verdi på rundt 100 millioner kroner.

I tillegg til utviklingen av ny teknologi, vil avtalen fremme standardisering og automatisering av arbeidsprosesser.

Teknologien skal testes i nye og allerede produserende felt. Det overordnede målet er å øke utvinningen av olje og øke den daglige produksjonen.

– Målet med prosjektet er å utvikle metoder og teknologi som sikrer oss oppdaterte modeller for å forbedre reservoar- og produksjonsstyringen, sier prosjektdirektør Rolf H. Utseth i Statoils enhet for økt oljeutvinning fra havbunnsinstallasjoner (Subsea improved oil recovery) i forretningsområdet Teknologi & Prosjekter (T&P).

– Samarbeidsprosjektet vil framskynde utviklingen av ny teknologi for å forbedre avgjørelser fra prosjekteringsfasen til automatiserte operasjoner. I tillegg vil det levere praktiske løsninger rettet mot realiseringen av integrerte operasjoner, sier Olivier Le Peuch, president i SIS.