Tildeler kontrakter for oppheng av rør

mai 24, 2006, 07:00 CEST

Statoil har tildelt Baker Oil Tools og Weatherford Norge kontrakter til en samlet verdi av i underkant av 300 millioner kroner over tre år.

Kontraktene omfatter leveranser av utstyr og tjenester forbundet med oppheng av forlengelsesrør (liner hanger) under boreoperasjoner. Dersom foringsrør ikke føres helt tilbake til overflaten, kjøres et forlengelsesrør fra bunn av nederste foringsrør til bunn av brønn.

Bakers kontrakt vil dekke mesteparten av Tampen-området, samt mindre deler av områdene Halten/Nordland og Troll/Sleipner.

Weatherford vil dekke mesteparten av Halten/Nordland og Troll/Sleipner, samt mindre arbeider i Tampen. Kontrakten omfatter også leteboring fra flyttbare installasjoner på nåværende og fremtidige Statoil-opererte lisenser.

Oppstart for kontraktene var 1. mai. I tillegg til kontraktsperioden kommer opsjoner på to ganger to år.

Kontraktene er rammekontrakter, slik at Statoil forplikter seg til å benytte de to leverandørenes tjenester i de nevnte områdene. Baker Oil Tools og Weatherford Norge er begge blant Statoils ledende samarbeidsbedrifter for teknologiutvikling.