Ny modul gir 40 millioner nye fat olje fra Oseberg Øst

mai 24, 2006, 10:30 CEST

En lekter lastet med en slambehandlingsmodul på 960 tonn skal slepes ut fra Egersund i midten av juni. I begynnelsen av juli venter et kjempeløft til havs for å få den store modulen plassert på Oseberg Øst-plattformen.

Hydro bygger om Oseberg Øst-plattformen for å bore nye brønner.

– Målet er å få ut mer olje. Vi regner med å få ut 40 millioner nye fat olje og å kunne forlenge levetiden til plattformen med sju år til 2024, sier Jan Arve Haugan, direktør i Hydro for Oseberg-Grane.

Forrige borekampanje, som startet i 1998, var støttet av boreriggen ”Borgila Dolphin”. Innen neste borekampanje starter ved kommende årsskifte vil Oseberg Øst bli bygd om til å bore uten bruk av støttefartøy.

I tillegg til den 20 meter høye slambehandlingsmodulen blir også en turbindrevet kraftgenerator på 60 tonn, og en transformatormodul på 68 tonn fraktet ut med den samme lekteren.

Tung last

For å få modulene om bord på Oseberg Øst har Hydro hyrt inn kranfartøyet ”Saipem 7000”. Oseberg Øst-plattformen blir en lilleputt ved siden av det store løfteskipet. "Saipem 7000" har riggelag og fagfolk som er drillet for denne typen oppgaver.

– Vi har forsterket bærestrukturen og bygd fundament på Oseberg Øst for å kunne ta imot de nye modulene, sier Haugan.

Krevende arbeid

AkerKværner i Egersund begynte å bygge slambehandlingsmodulen i fjor sommer. Arbeidet har vært svært krevende, med mye utstyr installert i kompakte moduler.

– Alt har gått helt i henhold til avtalte tidsplaner, og vi er veldig fornøyd med arbeidet som er gjort i Egersund, sier Haugan.
 
Ombyggingen er budsjettert til 800 millioner kroner, og med borekampanjen vil investeringen totalt komme på 2,1 milliarder kroner.

Gir nye muligheter

Ombyggingen på Oseberg Øst innbefatter også utvidelse av eksisterende boligkvarter, der antall sengeplasser er økt fra 42 til 62. I tillegg til nye lugarer er det allerede levert nye og større livbåter, samt en ny rekreasjonsmodul.

Investeringene i oppgradering av Oseberg Øst er ventet å være ferdigstilt innen utgangen av 2006. Etter ombyggingen vil plattformen ha fleksibilitet til å kunne gjennomføre flere framtidige borekampanjer. Foreløpig er det planlagt sju nye brønner på Oseberg Øst.

Noen av de viktigste leverandørene for ombygging på Oseberg Øst:

  • AkerKværner i Egersund: Byggingen av  mudmodulen og en ny trafomodul
  • MH i Kristiansand: Design av slambehandlingsmodul
  • Leirvik Module Technology: Leverte i fjor utvidet boligkvarter
  • Norsafe: Har levert nye livbåter
  • Siemens UK: Leverer ny generator/kraftpakke
  • Saipem UK: Skal utføre de store løfteoperasjonene offshore
  • AkerKværner i Bergen: Utfører integrasjonsarbeidet ombord på plattformen