Johan Fredrik Odfjell innstilt som ny styreleder 

mai 26, 2006, 09:00 CEST

Valgkomiteen i Statoil innstiller Johan Fredrik Odfjell som ny styreleder etter Jannik Lindbæk, som har frasagt seg gjenvalg. Samtidig innstilles Marit Arnstad som nytt styremedlem. Valg til styre skjer i Statoils bedriftsforsamling 14. juni.

– Jannik Lindbæk (67) overtok som styreleder i Statoil i en særdeles vanskelig situasjon for selskapet høsten 2003. Under hans ledelse har Statoil styrket sitt omdømme både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har vist kraftig vekst og levert sine beste resultater noensinne, sier leder av valgkomiteen, Anne Kathrine Slungård.

– Statoil må nå rette blikket ytterligere fremover. Selskapet står overfor nye muligheter og utfordringer i sin videre utvikling. Med Johan Fredrik Odfjell (57) som ny styreleder og Marit Arnstad (44) som nytt medlem av styret, mener valgkomiteen at Statoil står meget godt rustet til å møte disse utfordringene, sier Slungård.

– Som styreleder de siste to og et halvt årene har jeg opplevd at Statoils stilling er styrket. Det har vært en glede og et privilegium å kunne bidra som leder av Statoils styre i denne perioden. Jeg føler at jeg har fullført det oppdrag jeg påtok meg og har gradvis gjennom det siste året, etter en samlet vurdering, kommet til at jeg ikke ville søke gjenvalg som styreleder i Statoil, sier Jannik Lindbæk.

Johan Fredrik Odfjell er selvstendig næringsdrivende. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en MBA fra Harvard Business School. Etter noen år som konsulent og prosjektleder i Norse Petroleum, var Odfjell i mer enn 15 år knyttet til Vesta/Investa. Han hadde lederoppgaver innen industri, shipping og forsikring. Odfjell var konsernsjef i Vesta-gruppen fra 1986 til 1994 og medlem av konsernledelsen i Skandia fra 1989 til 1994.

Johan Fredrik Odfjell har siden 1994 blant annet vært styreleder i Amersham, IF Skadeforsikring, Nera, Nycomed, Orkla og Star Shipping. Odfjell er i dag styreleder i UMOE og J. Martens, samt styremedlem i Den Nationale Scene og i Senter for Samfunns- og næringslivsforskning. Ved tiltredelse i Statoil vil Odfjell avslutte arbeidet i UMOE. Odfjell er bosatt i Bergen, er gift og har fire barn.

– Johan Fredrik Odfjell er et av landets mest erfarne og respekterte styremedlemmer. Hans bakgrunn inkluderer lederstillinger og styrearbeid i norske og internasjonale selskaper i mange bransjer og i alle faser av sin utvikling. Valgkomiteen mener Odfjell med sin bakgrunn vil kunne bidra bredt i den videre utvikling av Statoil, sier Anne Kathrine Slungård.

Marit Arnstad innstilles som nytt styremedlem etter Lars Thunell, som på grunn av sitt arbeid i Verdensbanken måtte tre ut av Statoils styre ved årsskiftet. Arnstad er utdannet jurist. Hun var statsråd i Olje- og energidepartementet i perioden 1997-2000 og stortingsrepresentant for Senterpartiet i periodene 1993-1997 og 2001-2005.

Marit Arnstad har siden årsskiftet 2005/2006 jobbet i Advokatfirmaet Schjødt i Trondheim, og kombinerer arbeidet som jurist med styrearbeid. Hun sitter som styreleder ved NTNU. Hun er styremedlem i Pertra og i Sintef Petroleumsforskning, men vil tre ut av begge disse vervene i forbindelse med sin tiltredelse i styret i Statoil. Arnstad er også medlem av styret i NTE Nett samt i Aker Seafoods. Arnstad bor i Stjørdal og har ett barn.

– Med Marit Arnstad vil styret få tilført stor faglig innsikt innen miljø- og energiområdet, samtidig som hun har bred erfaring på den politiske arena, nasjonalt og internasjonalt, sier valgkomiteens leder Anne Kathrine Slungård.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kaci Kullmann Five som nestleder i styret og på Grace Reksten Skaugen, Ingrid Wiik, Knut Åm og Finn Hvistendahl som styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling sendes nå Statoils bedriftsforsamling, og endelige valg skjer i møte i bedriftsforsamlingen 14. juni.