Åpner første AdBlue-stasjon

mai 29, 2006, 09:30 CEST

Statoil har åpnet sin første fyllestasjon for tilsetningsstoffet AdBlue. Stoffet reduserer skadelige utslipp i eksosen fra nye lastebiler.

AdBlue fjerner utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi. Skadelige utslipp i eksosen omdannes til vanndamp og nitrogen, som er naturlige bestanddeler i luften.
 
Tilsetningsstoffet fylles på en separat tank på bilen. Statoils stasjon ved E6 på Berger i Akershus er selskapets første fyllestasjon for dette stoffet. I løpet av sommeren vil Statoil tilrettelegge for tanking av AdBlue ved ytterligere fem av selskapets stasjoner ved trafikknutepunkt i Troms, Stavanger-området, Sør-Trøndelag, Østfold og Oslo.

– Etterspørselen etter AdBlue er økende. Fra høsten av vil alle nye, tyngre lastebiler fra de fleste billeverandørene ha behov for stoffet for å kunne møte nye krav til avgassutslipp, sier direktør for autosegmentet i Statoil Norge, Tom Borgersen.

Nye utslippskrav for tunge kjøretøyer innføres i Norge fra 1. oktober 2006. Da blir alle nykonstruerte lastebiler og busser pålagt et EU-krav om at utslipp av NOx i Norge skal reduseres med 30 prosent innen 2010.

AdBlue markedsføres under navnet Air1, som er leverandøren Yaras varemerke for stoffet.