Nye vedlikeholdskontrakter for Hydro-plattformer

mai 30, 2006, 23:30 CEST

Hydro tildelte onsdag avtaler for vedlikehold og modifikasjoner for selskapets plattformer på norsk sokkel og Stureterminalen. Oppdragene har en anslått samlet verdi på 600 millioner norske kroner.

Vetco Aibel AS er tildelt avtale for vedlikehold og modifikasjoner for plattformene Oseberg Øst og Oseberg C. Reinertsen AS er tildelt avtale for vedlikehold og modifikasjoner for Stureterminalen og Grane-plattformen.

Både Vetco Aibel og Reinertsen har tilsvarende avtaler for andre av Hydros offshoreinstallasjoner i dag. Avtalene ble undertegnet i Bergen onsdag.

Selskapene Sørco AS og Fabricom AS ble tildelt rammeavtaler for større modifikasjonsarbeider på alle Hydros plattformer på norsk sokkel og Stureterminalen.

Oppdrag under disse avtalene vil kun bli inngått etter en forutgående konkurranse. Disse konkurransene vil  i tillegg til Sørco og Fabricom også omfatte Vetco Aibel, Reinertsen og Aker Kværner Offshore Partner som allerede har slike avtaler med Hydro. Sørco og Fabricom har ikke tidligere hatt denne type rammeavtale med Hydro.

Alle de inngåtte avtalene har en varighet på tre år fra 1. juli 2006 og med mulighet for en opsjonsperiode på ytterligere tre år.