Troll C nådde opprinnelig produksjonsmål

mai 31, 2006, 13:15 CEST

Tirsdag passerte Troll C-plattformen i Nordsjøen produksjonsmålene for olje som var satt opp i Plan for Utvinning og Drift fra 1996. Fra oppstarten i november 1999 har Troll C produsert 366 millioner fat olje.

Troll C var et omstridt prosjekt. Plattformen skulle produsere fra de 11-13 meter tynne oljelagene i gassprovinsen, noe som ble ansett som svært krevende.

Tirsdag passerte Troll C produksjonsanslagene som ble lagt til grunn i utbyggingsplanen.

Den gangen var det planlagt produksjon fra Troll C fram til 2016. I dag ligger de offisielle reserveanslagene på 555 millioner fat olje med produksjon og verdiskaping utover 2020.

Hydro arbeider sammen med partnerne i Troll for å utrede muligheten for å øke reservene og levetiden ytterligere.

Tenkte langt fremover
– De som jobbet med utbyggingsplanen var veldig fremsynte, og la inn ledig kapasitet på Troll C, påpeker Ivar Aasheim, direktør for Troll i Hydro.

I utbyggingsplanen var det planlagt 32 brønner fra 11 brønnrammer på havbunnen. Antallet brønner er betydelig utvidet og  plattformen har inntil nå produsert fra 53 brønner fra 15 brønnrammer.

I tillegg tar plattformen imot olje fra Fram-feltet som ligger nord for Troll C. Hydro arbeider nå med å fullføre en ny utbygging av Fram Øst som vil bringe ny olje inn til Troll C.

En milepæl
Når oljeproduksjonen fra Troll C allerede etter fem og et halvt år passerer målene i utbyggingsplanen, er det en ny milepæl i Troll-historien.

– Troll har betydd mye for Hydro og mange meget dyktige og nytenkende leverandørbedrifter, spesielt innenfor boring og brønnteknologi. Hydro og norsk leverandørindustri har vært med på pionérvirksomhet som har gitt ringvirkninger langt utover Norges grenser, påpeker Aasheim.

Spesielt utviklingen innen horisontale grenbrønner har vært nødvendig for utvinne reservene i de tynne oljelagene.

– I dag er Hydro blant de fremste i verden på horisontale grenbrønner, og det er en kunnskap vi har tatt med videre i utviklingen av Grane og andre felt på norsk sokkel og som vi ser gir oss muligheter for økt verdiskaping i internasjonale prosjekter, påpeker Aasheim.