Vant patenttvist om havbunnslogging

mai 31, 2006, 12:50 CEST

Rettssaken som Statoil anla mot University of Southampton i Storbritannia er nå avsluttet. Tvisten dreide seg om en patent innen havbunnslogging.

Saken ble behandlet av patentretten i Storbritannia i februar 2005, med domsavsigelse i juli. Dommen ga Statoil medhold på alle punkt. Universitetet i Southampton anket dommen, og det var satt av tid i uke 21 i år til ankesaken i High Court i London.

Kort tid før rettssaken skulle starte trakk imidlertid universitetet anken. Dommen fra juli 2005 blir stående og Statoil vil i tillegg få dekket saksomkostninger på 165.000 pund. 

Under Statoils verifisering av teknologien for havbunnslogging fra 2000 til 2002, ble University of Southampton koblet inn som samarbeidspartner. Etter at samarbeidet var avsluttet oppdaget Statoil at universitetet hadde patentsøkt teknologien som Statoil hadde utviklet og fått verifisert.

– Vi er svært fornøyde med utfallet i denne saken. Statoil fremmet denne saken som en prinsippsak, ettersom vi mener at en kommersiell aktør uberettiget har utnyttet vår opphavsrett, sier leder for Statoils patentavdeling, Brit Ragnhildstveit.

Havbunnslogging utnytter forskjeller i motstand under havbunnen til å påvise hydrokarbonførende reservoarer med større nøyaktighet.