Jannik Lindbæk innstilles til gjenvalg som styreleder 

juni 2, 2006, 07:00 CEST

Valgkomiteen i Statoil innstiller på gjenvalg av Jannik Lindbæk som styreleder i Statoil. Lindbæk har vært styreleder i Statoil siden november 2003, og hadde opprinnelig frasagt seg gjenvalg.

Etter at Johan Fredrik Odfjell trakk sitt kandidatur som styreleder, sa Lindbæk seg på valgkomiteens forespørsel villig til å stille til gjenvalg for en ny periode på to år.

– Valgkomiteen har lagt vekt på å finne en god og samlende løsning som kan bidra til å skape ro rundt selskapet. Vi er derfor meget glade for at Jannik Lindbæk har sagt seg villig til å ta en ny toårs periode som styreleder, sier leder av valgkomiteen Anne Kathrine Slungård.

– Jannik Lindbæk har ledet Statoil gjennom en periode der selskapet har levert sine beste resultater. Han har bred støtte hos selskapets aksjonærer og vil kunne bidra til at den positive utvikling selskapet er inne i kan videreføres, sier Slungård.

– Statoil kom i en krevende situasjon da valgkomiteens foreslåtte kandidat kom til at han måtte trekke sitt kandidatur. I en slik situasjon, og etter anmodning fra så vel valgkomiteen som største aksjonær, har jeg sagt meg villig til å ta en ny periode som styreleder, sier Jannik Lindbæk.

– Statoil har hatt en meget positiv utvikling de siste årene, og jeg kan forsikre at blir jeg valgt, er jeg med full kraft beredt til å ta fatt på en ny periode som styreleder for selskapet, sier Lindbæk.

Valgkomiteen har tidligere innstilt Marit Arnstad som nytt styremedlem og på gjenvalg av Kaci Kullmann Five som nestleder i styret med Grace Reksten Skaugen, Ingrid Wiik, Knut Åm og Finn Hvistendahl som styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling skal behandles av Bedriftsforsamlingen 14. juni.