Skip to Content
no

Nye oljefunn nær Gullfaks

juni 6, 2006, 09:10 CEST

Statoil har gjort to oljefunn om lag fem kilometer sørvest for Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Funnene gjør at nye volumer med olje og gass kan knyttes opp til Gullfaks og dermed styrke Tampen-området.

Målet for letebrønn 34/10-49 var å undersøke potensialet for olje og gass i sandsteiner av kritt og jura alder. Brønnen var planlagt med to separate løp for å avklare til sammen fem boremål: Epidot, Alun, Spinell, Sølvkåpe og Apollo.

Det dypeste løpet, 34/10-49 S og B, ble boret til 5480 meter under havbunnen og avsluttet i bergarter av tidlig kritt alder. Sidesteget 34/10-49 A ble boret til 3312 meter i bergarter av midtjura alder. Det ble gjort to mindre oljefunn i boremålene Epidot og Alun i bergarter av tidlig til midtjura alder.

– Vi antar at funnene har en samlet størrelse på 15 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Selv om funnene er relativt små vil utvinning gi god økonomi. Vi har fortsatt mange muligheter til å gjøre nye funn i Tampen-området, og disse vil bli viktige for videre utvikling av installasjonene, sier Lars Christian Bacher, områdedirektør for Tampen.

Brønnen vil bli permanent plugget av riggen Ocean Vanguard.

Partnere i utvinningstillatelse 050 er Statoil med 61 prosent, Petoro (30) og Hydro (9).

Ocean Vanguard skal flyttes til Norskehavet for å bore en letebrønn for Statoil på Valkyrie-prospektet.