Ønsker Regjeringens satsing på realfag velkommen

juni 7, 2006, 13:00 CEST

Hydro er positiv til strategiplanen for styrking av realfagene som kunnskapsminister Øystein Djupedal la fram under en internasjonal realfagskonferanse i i Tromsø onsdag. - Vi trenger nye medarbeidere med gode kunnskaper innen realfag og teknologi, sier Hydros kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen.

– Hydro er grunnlagt på anvendelse av fremragende norsk realfagskompetanse. Regjeringens plan for å styrke vår nasjonale kunnskapsbase innenfor realfag og teknologi er viktig for verdiskaping og velferdsutvikling i Norge i fremtiden. Vi ønsker tiltakene velkommen og vil fortsette vårt samarbeid med norske forsknings- og utdanningsinstiusjoner for sikre grunnlaget for at Hydro fortsatt skal være en internasjonalt ledende kunnskapsbedrift med betydelig virksomhet i Norge, sier Ditlev-Simonsen.

Realfagskompetanse, betydelig forskningsinnsats og samspill med norske kunnskapsmiljøer har vært en rød tråd gjennom Hydros utvikling siden opprettelsen av selskapet i 1905. En sterk kunnskapsbase i selskapets virksomhet i Norge er fundamentet for Hydros internasjonale virksomhet innenfor lettmetall og energi i dag.

– I vårt arbeid for å bidra til å løse de globale energiutfordringer og videreutvikle den posisjon Hydro har i produksjon og foredling av lettmetall, er kunnskapen vi har bygd opp i Norge helt avgjørende. Vår norske kunnskapsbase er et strategisk fortrinn når vi for eksempel skal ut og kjempe med verdens største energiselskaper. Vi kan ikke slå dem på størrelse, men vi kan konkurrere på kunnskap og anvendelse av realfag og teknologi, og derfor hilser vi Regjeringens forslag til ny realfagsplan velkommen, sier Ditlev-Simonsen.

Forskning og rekruttering

Hydro har i dag et utstrakt samarbeid med norske universiteter og høyskoler. Selskapet setter i år ut forskningsoppdrag til norske forskningsmiljøer for til sammen 200 millioner kroner. Hydro har samarbeidsavtaler med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og universitetene i Bergen og Oslo, blant annet om stipendstøtte til studenter og forskere og støtte til undervisning på master- og doktorgradsnivå.

Rekruttering av nye medarbeidere med gode kunnskaper innen realfag og teknologi er i dag en sentral utfordring for Hydros olje- og energivirksomhet. Kandidater fra norske universiteter og høyskoler utgjør fortsatt den største andelen av nyansatte i Hydro. Om lag 60 studenter fra norske og internasjonale universitet og høyskoler vil sommeren 2006 arbeide med relevanter oppgaver i selskapet.

I forbindelse med markeringen av sitt 100 års jubileum bidro Hydro med 100 millioner kroner til utviklingen av et nasjonalt vitensenter i Bergen. Vitensenteret, som nå er under utvikling på Marineholmen i Bergen, skal bli et tilbud til skoler, lærere og elever over hele landet. Målsettingen er at Bergen vitensenter i samarbeid med regionale vitensenter skal motivere lærere og elever til økt interesse og fordyping i matematikk og realfag.