Forlenger Snøhvit-avtale med AF Pihl

juni 9, 2006, 09:00 CEST

Statoil har inngått en tilleggsavtale med AF Pihl om arbeider under ferdigstillelsen av Hammerfest LNG på Melkøya. Avtalen er på ett år og har en verdi på om lag 150 millioner kroner.


Avtalen med AF Pihl omfatter ferdigstillelse av alle bygningsmessige arbeider, samt vegbygging og områdeplanering på Melkøya ved Hammerfest fram til sommeren 2007.

– Arbeidene er en videreføring av det arbeidet AF Pihl har utført på Melkøya siden byggearbeidene startet i 2002. Selskapet kjenner derfor anlegget godt, sier Jens Roar Nilsen, Statoils ansvarlige for dette kontraktsområdet.

Avtalen vil sysselsette om lag 65 personer.

– Vi er spesielt fornøyd med at AF Pihl fortsatt vil benytte lokale leverandører for denne kontrakten, sier Nilsen.

Hammerfest LNG skal prosessere og kjøle ned gass fra Snøhvit til flytende naturgass (LNG) fra desember 2007. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.