Øker produksjonen på Sleipner Vest

juni 14, 2006, 08:30 CEST

Statoil har tildelt Vetco Aibel en kontrakt verd rundt 700 millioner kroner for å installere en kompressormodul på Sleipner B-plattformen i Nordsjøen. Modulen skal øke produksjonen av gass og kondensat på Sleipner Vest-feltet.

Uten trykkstøtte vil produksjonen på Sleipner Vest avta fra 2007. Hovedreservoaret på Sleipner Vest produseres via den ubemannede brønnhodeplattformen Sleipner B. Gass og kondensat blir prosessert og eksportert fra behandlingsplattformen Sleipner T.

– Kompresjonsprosjektet styrker Sleipner-området som en viktig gassprodusent og knutepunkt for videre transport. Kompressormodulen gjør også at vi kan produsere gass og kondensat raskere, sier Astrid Sørensen, direktør for Troll/Sleipner-området.

– Vi har også tidligere gjennomført kompresjonsprosjekter på Sleipner Vest for å opprettholde produksjonen og videreutvikle området. I 2004 ble prekompresjon installert på Sleipner T.

EPCIC-kontrakten (engineering, procurement, construction, installation, commissioning) til Vetco Aibel omfatter ingeniørarbeid, konstruksjon, installasjon og uttesting av den 1100 tonn tunge modulen som skal være på plass i 2008.

Kontrakten avhenger av godkjenning for kompresjonsprosjektet fra rettighetshaverne i Sleipner, utvinningstillatelse 046. Godkjenning forventes i løpet av juni.

En kontrakt for å transportere og løfte modulen om bord skal etter planen tildeles i løpet av sommeren.