Hydros styre besøkte Ormen Lange-anlegget

juni 14, 2006, 14:00 CEST

Hydros styre besøkte onsdag Ormen Lange-anlegget på Nyhamna. Der fikk de se et gigantanlegg som nærmer seg 75 prosent ferdigstilt - på et område tilsvarende 100 fotballbaner.

Et av Nord-Europas største industrianlegg reiser seg på Nyhamna i Aukra kommune like ved Molde. Nær 2.500 personer er i full sving med å bygge prosessanlegget som fra høsten 2007 skal behandle rundt 70 millioner kubikkmeter gass daglig fra Ormen Lange-feltet, nok til å dekke 20 prosent av britenes gassbehov.

Byggeaktiviteten vil være på topp i august og september, med om lag 3.000 personer i arbeid på Nyhamna. Totalt sett vil mellom 10.000 og 15.000 personer ha vært involvert i større eller mindre jobber innenfor anleggsportene før hele prosessanlegget står ferdig.

Hovedaktivitetene på Nyhamna er sammensveising av rørgater, installasjon av rør, kabler og annet utstyr. Til sammen skal det installeres over 30.000 tonn med rør og stål, og det skal trekkes 1.000 kilometer med elektrokabler og 800 kilometer med instrumentkabler.

Flammetårnet – selve sikkerhetsventilen for Ormen Langes gassanlegg på Nyhamna – skal reises i løpet av de nærmeste ukene. Tårnet kommer til å rage omkring 90 meter over havoverflaten og vil på avstand være den mest synlige delen av anlegget.

Den Hydro-opererte Ormen Lange-utbyggingen er totalt sett snart 75 prosent ferdigstilt og følger planen både tidsmessig og kostnadsmessig. Feltet vil bidra til å gjøre Norge til verdens nest største eksportør av gass.