Hvorfor ikke? Ny profileringskampanje fra Hydro

juni 14, 2006, 08:00 CEST

Kjører du rundt i Oslos gater i sommer, kan du komme over et pussig syn - "opptrekkbare" biler med www.hydro.com skrevet overalt på dem.

Bilene er del av Hydros nye og spennende multimediekampanje, som stiller spørsmålet "Hvor får vi energi fra i framtiden?"

– Vi kjører en kampanje i stor skala gjennom flere kanaler for å gjøre publikum bedre kjent med Hydro og det vi driver med – spesielt innenfor olje og energi, sier Bård Hammervold, leder for marketing og web i Hydro.

Det kreative konseptet, som er utviklet av kommunikasjonsbyrået DDB Oslo, dreier seg om opptrekkbare leker og bygger på den vellykte kampanjen "Hvorfor ikke?" som Hydro gjennomførte i fjor. Forrige kampanje besto av artige TV-reklamer der Hydro ble framstilt som et fantasirikt selskap med mot til å stille de store og vanskelige spørsmålene og bruke sin kompetanse til å finne svar.

Trekker opp

Den nye kampanjen med opptrekkbare leker tar opp tråden der den andre slapp – og består både av radio- og TV-reklame som stiller spørsmålet "Hvorfor ikke?". Kampanjen følges opp av fire ulike annonser i landets største aviser, i tillegg til utendørsplakater og en interaktiv kampanjenettside på hydro.com.

I tillegg til å gi nyttig informasjon om Hydros viktigste energiaktiviteter består kampanjen på nettet av en konkurranse der deltakerne blir bedt om å svare på følgende spørsmål: "Hvor får vi energi fra i framtiden?"

I slutten av måneden vil det bli trukket ut fem vinnere blant alle deltakerne.

Utnytter media fullt ut

– Vi får fullt ut utnyttet egenskapene ved de ulike mediene – nettet, trykte media og TV/radio – og syr dem sammen slik at vi får en effektiv kommunikasjon av budskapene våre, sier Hammervold.

– Spørsmålet om energi i framtiden er grunnleggende, men det er like viktig for oss å formidle at vi tør å stille de vanskelige spørsmålene, og at vi er gode på å finne løsninger. Og det dreier seg om det faktum at energien i vår levetid for det meste vil være basert på olje og gass – og at det er avgjørende å utvinne som mye som mulig på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte, tilføyer han.