Pumper gir mer olje til Tyrihans

juni 15, 2006, 12:30 CEST

Statoil har tildelt Aker Kværner en kontrakt på 200 millioner kroner for levering av en ny generasjon undervannspumper for injeksjon av sjøvann i brønnene som gjør at oljeproduksjonen fra Tyrihans-feltet i Norskehavet øker med ti prosent.

Den ekstra oljen som kan produseres som følge av trykkstøtte vil ha en merverdi på fire milliarder kroner ved en oljepris på 30 dollar fatet.

Tyrihans er en av de største undervannsutbyggingene på norsk sokkel. Produksjonen starter i 2009. Pumpene, som skal stå på havbunnen, skal settes i drift året etter.

Anlegget består av to spesialbygde pumper som skal injisere 14.000 kubikkmeter ubehandlet sjøvann daglig i brønnene for å vedlikeholde trykket i vannsonen i reservoaret.

– Det er første gang slike pumper tas i bruk på norsk sokkel. Dette er en teknologisk nyvinning som vil komme til nytte for andre felt på norsk sokkel og internasjonalt, sier Torstein Vinterstø, prosjektleder for Tyrihans Subsea.

Pumpene skal fjernstyres ved hjelp av en 40 kilometer lang kraftkabel som skal knyttes til den Statoil-opererte Kristin-plattformen, der olje- og gass fra Tyrihans skal behandles.

Ny teknologi og bruk av integrerte operasjoner gjør det mulig å overvåke pumpene fra land, blant annet for vedlikehold og utskifting.

Tyrihans bygges ut med fem havbunnsrammer som skal kobles til Kristin-plattformen. Brønnstrømmen skal overføres gjennom en 43 kilometer lang rørledning som får direkte elektrisk oppvarming for å unngå dannelse av hydrat- og voksplugger. Statoil er verdens første og foreløpig eneste bruker av direkte elektrisk oppvarming av rørledninger. Selskapet opererer i dag 14 anlegg på norsk sokkel der denne metoden er i bruk.

Statoil er operatør for Tyrihans, og har en eierandel på 46,8 prosent. Øvrige rettighetshavere er Total (26,51), Hydro (12), Eni (7,9) og ExxonMobil (6,75).