Meldepliktig handel 

juni 19, 2006, 08:00 CEST

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnB NOR 16. juni 2006 kjøpt 129 000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 160,66 kroner.

Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 1 082 263 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 19. juni 2006 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer. Statoils generalforsamling besluttet 10. mai 2006 å slette disse aksjene i en kapitalnedsettelse. Beslutning om kapitalnedsettelse kan først tre i kraft etter utløp av kreditorfrist, jfr. allmennaksjelovens § 12-6.