Stor aktivitet på Skinfaks/Rimfaks

juni 20, 2006, 12:10 CEST

I løpet av sommeren blir det utført omfattende installasjonsarbeider på de Statoil-opererte feltene Skinfaks og Rimfaks i Tampen-området i Nordsjøen.

Skinfaks og Rimfaks skal bygges ut som et samlet undervannsanlegg og knyttes opp mot Gullfaks C-plattformen.

– Utbyggingen av Skinfaks og Rimfaks bidrar til å utnytte infrastrukturen i Tampen-området og gir god ressursutnyttelse med små investeringer. Feltene blir dessuten viktige bidragsytere til den totale produksjonen fra Tampen-området i 2007 og i årene fremover, sier Lars Christian Bacher, direktør for Tampen-området i Undersøkelse og produksjon Norge.

Oppkoblingen til Gullfaks C utføres under vann og krever nedstengning av to sentrale brønnrammer i om lag 40 dager mens arbeidene pågår.

Arbeidet er godt i gang. I alt skal det gjennomføres 26 undervannskoblinger i en omfattende logistikkoperasjon som involverer flere fartøy.

Fartøyet Normand Cutter er i gang med de mest krevende operasjonene. Fartøyet skal fjerne eksisterende rørsløyfer og erstatte disse med fire nye som knytter en tie-in manifold til det eksisterende undervannsanlegget. Denne arbeidsoperasjonen uføres av Saipem UK.

Tidlig i juli starter installering av i alt fire rørledninger fra fartøyet Skandi Navica. Rørleggingen i juli etterfølges av installering av kontrollkabel fra fartøyet Skandi Neptun. Saipem UK skal i tillegg benytte flere fartøy for installasjon og tie-in aktiviteter. Arbeidene med de 26 undervannskoblingene skal pågå til høsten.

Produksjonen skal etter planen starte fra Rimfaks i desember 2006.

Rettighetshavere i utbyggingen er Statoil med en andel på 61 prosent, Petoro (30) og Hydro (9).