Oljefunn på dypvannsfeltet Thunder Bird i Mexicogolfen

juni 21, 2006, 16:00 CEST

Hydro har en 25 prosents andel i prospektet Thunder Bird i Mississippi Canyon på blokk 819 i Mexicogolfen, der det nå er gjort et oljefunn.

– Dette funnet er en stor oppmuntring for oss. Den videre avgrensingen vil avgjøre hvor stor suksess dette funnet er, sier Jose Nevarez, assisterende direktør for utforsking og utvikling i Hydros forretningsenhet for Mexicogolfen.

Thunder Bird er en videreutvikling av Thunder Horse Basin, der Hydro også deltar i feltet Thunder Hawk, og der prospektet Thunder Ridge vil bores senere i år.

Mulighetene for utvikling av oljefunnet på Thunder Bird er ennå ikke ferdigbehandlet, men det vil sannsynligvis kunne produseres som en undersjøisk tilknytning til en installasjon i nærheten.

Eierandeler i feltet

Murphy Exploration and Production Company (USA) (operatør) 37,5 prosent
Hydro 25,0 prosent
Dominion Exploration & Production, Inc. 25,0 prosent
Marubeni Offshore Production (USA) Inc. 12,5 prosent